Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Prawo cywilne
Prawo rodzinne
Prawo pracy
Prawo karne
Prawo administracyjne i podatkowe

Prawo cywilne

• reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych
• sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych (pozwy, apelacje)
• sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności nieruchomości, postępowanie wieczystoksięgowe
• odszkodowania
• sprawy spadkowe
• sprawy o naruszenie dóbr osobistych
• postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Prawo rodzinne

• sprawy o rozwód
• sprawy o separację
• sprawy o podział majątku małżonków
• sprawy o alimenty
• sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

Prawo pracy

• odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
• sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
• sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy
• sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
• odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy

Prawo karne

• obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
• udział w postępowaniu przygotowawczym
• obrona w sprawach o wykroczenia
• przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia
• reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawo administracyjne i podatkowe

• reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
• odwołania od decyzji administracyjnych
• reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
wstecz | do góry
strona główna | o nas | oferta dla firm | kliecni indywidualni | odszkodowania | rozwody | sprawy karne | kontakt
Adwokaci Olsztyn
  Artneo