Oferta dla firm

Oferta dla firm

Prawo spółek handlowych
Prawo cywilne
Prawo pracy
Prawo administracyjne i podatkowe

Prawo spółek handlowych

• zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
• sporządzanie umów i statutów spółek
• przekształcanie , podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego
• obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych
• reprezentacja przed sądem w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego
• reprezentacja członków zarządów w sprawach ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki
• reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym

Prawo cywilne

• reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych i gospodarczych
• sporządzanie projektów umów
• sporządzanie opinii prawnych
• windykacja należności pieniężnych
• prowadzenie negocjacji z kontrahentami

Prawo pracy

• sporządzenie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów
• wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy
• reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy

Prawo administracyjne i podatkowe

• reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
• odwołania od decyzji administracyjnych
• reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
wstecz | do góry
strona główna | o nas | oferta dla firm | kliecni indywidualni | odszkodowania | rozwody | sprawy karne | kontakt
Adwokaci Olsztyn
  Artneo